Untitled Document
Untitled Document
  Anasayfa  
  Hakkımızda  
  Etkinliklerimiz  
  Haberler  
  Kitap Tanıtımı  
  VİDEOLAR  
  Ziyaretçi Defteri  
  Bize Ulaşın  
Arapça Kitap Fuarı
EDEBİYAT MEVSİMİ/Ödül töreni

 

  Ana Sayfa  > Etkinliklerimiz > İbnülemin TYB İstanbul’da Anılacak
 
İbnülemin TYB İstanbul’da Anılacak
08-12-2017 13:40
Osmanlı Beyefendiliğinin en müstesna örneklerinden sayılan ve kültür mahfili ile bugüne kültür köprüleri kuran İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ı, hakkında bir biyografi kaleme almış olan kültür tarihçisi Dursun Gürlek anlatacak. Program, 9 Aralık Cumartesi, saat 14.00’te TYB İstanbul’da gerçekleşecek.
FaceBook ta paylaş
 
 

Osmanlı ilim ve kültür hayatının bugüne taşınmasında en önemli yapıtaşlarından olan yazar ve edebiyat tarihçisi İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığının birlikte düzenlediği bir programda anılacak. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın oturum yöneticiliğini yapacağı programda, üzerinde uzun süredir çalıştığı bilinen ve geçtiğimiz günlerde okuyucu ile buluşan İbnülemin Mahmud Kemal İnal biyografisinin yazarı ve kültür tarihçisi Dursun Gürlek konuşmacı olacak.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ı anma toplantısı, 9 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00’te TYB İstanbul’da gerçekleşecek.

 

İBNÜLEMİN KİMDİR?

17 Kasım 1871 tarihinde İstanbul’un Beyazıt semtinde Mercan Ağa mahallesinde dünyaya geldi. İbnülemin’nin soyu baba tarafından Hz. Hüseyin’e kadar uzanması sebebiyle babası “seyyid” unvanı ile de tanınmaktadır. Çocukluk yıllarının çoğu zamanını Yûsuf Kâmil Paşa’nın eşi Zeynep Kâmil Hanım’ın konağında geçiren İbnülemin, ilk resmî eğitimine Mercan Ağa Sıbyan Mektebi’nde başladı ve 1885’te Şeyhzade Rüşdiyesi’nden mezun oldu. Mekteb-i Mülkiyye’nin yatılı kısmına kaydoldu, ancak buradan öğrenimini bitirmeden ayrılıp dinleyici olarak Mekteb-i Hukuk derslerine devam etti. Konaklarına gelen dönemin tanınmış hocalarından özel ders aldı. Tefsir, hadis ve Fars edebiyatı okudu. Ayrıca meşhur hattat Hasan Tahsin Efendi’den hüsn-i hat meşk etti ve icazet aldı. 1892’de Sadâret Mektûbî Kalemi’nde vazifeye başladı, burada gösterdiği başarı dolayısıyla 1895’te Teftîş-i Islâhât Komisyonu başkâtipliğine getirildi, daha sonra yeniden Sadâret Mektûbî Kalemi’ne döndü. II. Meşrutiyet’ten sonra çeşitli komisyonlarda çalıştı.

Yaşadığı dönemin seçkin simaları arasında yer alan İbnülemin, özelikle de engin tecrübesi ve tarihî birikimiyle Osmanlı sadrazamları ve nâzırların görüş alma ihtiyacı duyduğu şahsiyetler arasında bulunmaktaydı. Hayatının devam eden yıllarında, kendini ilmî çalışmalara verdi. Yurt dışındaki ilmî kongrelere davet edildi ve çeşitli ilim cemiyetlerine üye oldu. Şahsi kütüphanesi ve konağındaki kıymetli eserleri daha kendisi hayatta iken İstanbul Üniversitesi’ne, konağını ise İslami ilimlerde öğrenim görenleri barındıracak bir yurt olarak kullanılmak şartıyla İbnülemin Mahmud Kemal İnal Vakfı’na bağışladı. 24 Mayıs 1957’de dünyaya veda etti. Cenazesi yakın aile fertlerinin de yattığı Merkez Efendi Kabristanı’na defnedildi.

Eserleri: Hulâsa-i Zirâat, Ravzatü’l-Kemâl, Ahlâk, Eser-i Kâmil Paşa, Hulâsa-i Ticaret, Menâfiu’s-savm, Feyz-i Cevâd, Bir Yetimin Sergüzeşti, Rahşan, Yetîm-i Alîl, Hersekli Ârif Hikmet Bey, Kâmilü’l-Kemâl, Nûrü’l-Kemâl, İzzü’l-Kemâl, Kemâlü’l-İsmet, Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse, Kâmil Paşa’nın Sadâreti ve Konak Meselesi, Kemâlü’s-Safvet, Gelenbevî, Şeyhülislâm Yahyâ Divanı ve Mukaddimesi, Hersekli Ârif Hikmet Bey Divanı ve Mukaddimesi, Leskofçalı Galib Bey Divanı ve Mukaddimesi, Evkâf-ı Hümâyun Nezâretinin Terâcim-i Ahvâli, Menâkıb-ı Hünerverân, Tuhfe-i Hattâtîn, Türklerin, Arap Harflerini Tanzim ve ihya Etmek Suretile İlme ve Medeniyete Hizmetleri, Son Asır Türk Şairleri, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, Son Hattatlar, Hoş Sadâ Son Asır Türk Musikişinasları.

 

Tarih: 9 Aralık Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Sultanahmet

 
 
 

ÖMER SEYFETTİN TÜRKÇEN

1. İstanbul Öykü Festivali'nin Oturumları Dolu Dolu Geçti

Ali Haydar Öztürk TYB İstanbul’da

Yeryüzü Buluşmaları’nda Kudüs Konuşulacak
 
Untitled Document